ISO/TS 16949

Omtec firmasının 16949 Kalite Yönetim Sistemi ile üretim ve hizmette tutarlı bir çizgiye sahip olabilmesi için gerekli yöntemlerin tanımlandığı; Firmanın müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada kalite yönetim sistem koşullarını belirleyip uluslar arası kalite çizgisi kabul edilen ISO 16949 Kalite Yönetim Sistemi çizgisinde yer almak ve çizginin gereksinimleri doğrultusunda ilerlemektir.

ISO/TS 16949 İle rekabet şansını arttırmak, Tedarik zincirinde olası değişikliklerin azalmasını sağlamak, Ürüne olan güveni arttırmak, Pazarda rekabet üstünlüğü artar , Çalışanların motivasyonu artar , Firmamızın sisteminin sürekli gelişimini sağlar, Maliyet kayıpları ve fireler azalır , Verimlilik ve karlılık artar, Ürün/hizmet sunumunda müşteri beklentilerini karşılayan tutarlı bir yapı sergilemek, Müşteriye sunduğu hizmet kalitesiyle pazar payını genişletmek, İş süreçlerini etkinleştirmek, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi İşlerin ilk seferde doğru yapılmasını kolaylaştırmak, Hatalardan ve kalitesiz işten kaynaklanan maliyetleri ve azaltmak, Hata kaynaklarına ulaşabilmek için gereken hafızayı sağlamak, Kurum içi kalıcı bilgi oluşturmak, Çalışanları katılıma teşvik etmek, İşletmenin otomobil sektörüne yönelik uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi) amaçlanmaktadır.